79. Inget kan jämföras med Qur’ânen

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 85-86

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

74 – Den är Allâhs (ta´âlâ) tal och liknar inte skapelsernas tal.

75 – Vi anser inte att den är skapad och vi går inte emot muslimernas samling.

FÖRKLARING

Allâhs tal har en väldig status och en storslagen position som ingen skapelses tal kan mäta sig med. Författaren sade:

Den är Allâhs (ta´âlâ) tal och liknar inte skapelsernas tal.”

Det vill säga att det inte kan jämföras med skapelsernas tal, oavsett om de är änglar, profeter, sändebud eller något annat. Därtill sade han:

Vi anser inte att den är skapad…”

Till skillnad från destruktiva Ahl-ul-Bid´a som Djahmiyyah och Mu´tazilah.

… och vi går inte emot muslimernas samling.”

Ty den muslimska samlingen betror att Qur’ânen är Allâhs uppenbarade och oskapade tal, från Honom har den kommit och till Honom ska den återvända. Det är d.