79. Detaljering av at-Tahâwîs generalisering

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 86-88

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

67 – Fjärran är Allâh från gränser, ändor (الغايات), lemmar, kroppsdelar och organ.

FÖRKLARING

Detta är ett generaliserat utlåtande. Om han syftar på skapade gränser, så frikänns Allâh från gränser och inkarnation i skapelsen. Och om han syftar på oskapade gränser och höjd, så är det bekräftat att Allâh (djalla wa ´alâ) är uppe. Allâh frikänns inte från högheten, ty det stämmer att Han är uppe. I detta fall är gränser och skapade riktningar irrelevanta.

Även ändor är generaliserade; de kan både ha en sann betydelse och en osann betydelse. Om han med ordet (الغاية) syftar på visdom med skapelsen och att Allâh har skapat skapelsen vist, så stämmer det att Han har gjort det. Men det kallas för visdom (الحكمة), inte (الغاية). Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig. Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”

Och om han syftar på behov av skapelser, så är dementin korrekt. Allâh (´azza wa djall) har ju inte skapat skapelsen för att Han behöver den, ty Han behöver ingenting.

Lemmar, kroppsdelar och organ är också generaliserade. Om han syftar på Allâhs essensegenskaper som Hans ansikte och händer, så stämmer det att de är Hans egenskaper. I så fall är dementin falsk. Och om han syftar på dementi av kroppsdelar som liknar skapelsens kroppsdelar, så stämmer det att Allâh frikänns från sådant. Med andra ord kan sakfrågan detaljeras på följande vis:

1 – Om författaren syftar på att dementera Allâhs (ta´âlâ) bekräftade essensegenskaper som ansiktet och händerna, så är det falskt.

2 – Om författaren syftar på att frikänna Allâh från liknelse vid skapelsernas lemmar, kroppsdelar och organ, så har han rätt. Allâh är frikänd från sådant. Ingen skapelse liknar Honom, vare sig sett till Hans essens, Hans namn eller Hans egenskaper.

Författarens utlåtande är alltså generaliserat. Trots det ska det tolkas på ett korrekt sätt eftersom han (rahimahullâh) tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och imamerna. Det är inte möjligt att han hade en ond avsikt. Han måste ha haft en korrekt avsikt. Därför hade det varit önskvärt att han klargjorde vad han menade istället för att generalisera på detta vis.