79. Därav Beskådningen på Domedagen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 60-61

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh (subhânah) har skapat paradiset och gjort det till en evig boningsplats för Sina troende och gudsfruktiga slavar.

FÖRKLARING

Allâhs största gåva till paradisets invånare är att de får se Hans ädla ansikte eftersom de trodde på Honom utan att ha sett Honom. På Domedagen ska Allâh visa Sig för dem i paradiset så att de får se Honom och åtnjuta beskådningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ni kommer sannerligen att få se er Herre liksom ni ser fullmånen – inga svårigheter kommer ni att få uppleva med att se Honom.”1

I en annan rapportering heter det:

Allâhs sändebud! Skall vi se vår Herre på Domedagen?” Han svarade: ”Ja. Upplever ni några svårigheter med att se middagssolen en molnfri dag? Upplever ni några svårigheter med att se fullmånen en molnfri natt?” De svarade: ”Nej, Allâhs sändebud.” Då sade han: ”På samma sätt kommer ni inte heller att uppleva några svårigheter med att se Allâh (tabârak wa ta´âlâ).”2

Denna gåva får paradisets invånare därför att de trodde på Honom utan att se Honom. Istället betrodde de definitiva bevis, sändebudens besked och budskapen i Qur’ânen och förnuftet för Hans (subhânahu wa ta´âlâ) existens. Till följd av det får de beskåda Allâh på Domedagen.

1al-Bukhârî (554) och Muslim (633).

2al-Bukhârî (4581) och Muslim (183).