79 – Allâh fullbordade religionen via Muhammad (صلى الله عليه وسلم)

Genom honom fullbordade Allâh religionen. Beviset är Hans (ta´âlâ) ord:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat er religion och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag är nöjd med att islam ska vara er religion.” (5:3)

 


FÖRKLARING

 

Hans (´alayhis-salâtu was-salâm) religion kommer att förbli fram till Domedagen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog inte utan att han dessförinnan hade klargjort allt behövligt för samfundet. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade inte en fågel som flaxade med sina vingar i skyn, utan att han nämnde någon kunskap om den.”[1]

En av avgudadyrkarna sade till Salmân al-Fârisî (radhiya Allâhu ´anh):

”Er profet har till och med lärt er hur ni utför naturliga behov.” Han sade: ”Ja. Han förbjöd oss att rikta oss mot Qiblah medan vi utför våra behov eller urinerar. Likaså förbjöd han oss att rena oss med mindre än tre stenar, högerhanden, spillning och ben.”[2]

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde alltså hela religionen. Detta gjorde han antingen via tal, handling, godkännande eller svar på frågor. Det största och viktigaste som han (´alayhis-salâtu was-salâm) klargjorde var Tawhîd.

Allt som han beordrade samfundet är bra för dess kommande liv och uppehälle.  Allt som han förbjöd samfundet är dåligt för dess kommande liv och uppehälle. Vissa okunniga människor påstår att det finns begränsningar och svårigheter i religionen. Detta beror endast på deras bristfälliga intellekt, knappa tålamod och svaga tro. Annars säger den generella principen att Allâh inte har gjort någon religiös process svår för oss och att allting i religionen är enkelt och underlättat. Allâh (ta´âlâ) sade:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.” ( 2:185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i utövningen av er religion.” (22:78)

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

”Allâh vill inte lägga på er tunga bördor.” (5:6)

Lov och pris tillkommer Allâh för att ha skänkt oss Sin välsignelse i fullaste mått och fullbordat religionen.

 

[1] Ahmad (5/163).

[2] Muslim (262).