79. ´Â’ishahs utsmyckning var efter profetens död

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 162-163

Därefter sade den omnämnde personen:

”Det är omöjligt att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) utsmyckade sig i cirkelformat guld samtidigt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var dagligen med henne i hennes hem utan att förbjuda henne det.”

Det är ett uppenbart fel, om än förmodligen omedvetet, då det finns ingenting i den omnämnda rapporteringen som tyder på att profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) kände till ´Â’ishahs utsmyckning. Faktum är att al-Qâsim bin Muhammad såg henne, vilket betyder att det skedde efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död eftersom al-Qâsim upplevde aldrig honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).