78. Stora syndare är inte otrogna

Publicerad: 19.10.03

Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 141

Tillika ska tjuven handhuggas. Om han hade avfallit till följd av sin stöld skulle han avrättats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som ändrar sin religion ska ni avrätta.”1

Att föreskrivna bestraffningar tillämpas på tjuvar, äktenskapsbrytare, dråpare, alkoholmissbrukare och andra bevisar att de inte är otrogna, utan troende syndare. Om deras synder var otro skulle Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallt att de avrättas. Allt detta avvisar de extrema Khawâridjs dogm och avslöjar deras falska Takfîr på syndare. Det är upp till Allâh vad Han ska göra med stora syndare. Om Allâh vill förlåter Han dem och om Han vill straffar Han dem i enlighet med deras synder. Därefter, tack vare medlarnas medlingar, tas de ut ur helvetet. Slutligen lämnar den sista skaran helvetet tack vare Allâhs nåd.

1al-Bukhârî (3017).