78. Qur’ânens berättarkedja

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 84-85

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

72 – Vi tvistar inte om Qur’ânen.

73 – Vi vittnar att den är världarnas Herres tal. Ingivelsens trogna ande steg ned med den och undervisade sändebudens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den.

FÖRKLARING

Vi tvistar inte om Qur’ânen eftersom den är klar och tydlig. Allâh (´azza wa djall) har uppenbarat den för Sitt sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Djibrîl (´alayhis-salâm) som steg ned med den till honom. Qur’ânen är världarnas Herres tal och ingen annans tal. Däremot säger Ahl-ul-Bid´a och vilsna människor att Qur’ânen är någon annans tal. Vissa, som Mu´tazilah, gör det genom att påstå att Qur’ânen är skapad. Andra gör det genom att hävda att Qur’ânen är ett uttryck eller en återberättelse av Allâhs tal. Alla sådana teorier är felaktiga. Den korrekta åsikten ägs av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som säger att Qur’ânen är Allâhs uppenbarade och oskapade tal, från Honom har den kommit och till Honom ska den återvända, samt att den består av suror, verser, bokstäver och ord. Författaren (rahimahullâh) sade:

Ingivelsens trogna ande steg ned med den och undervisade sändebudens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den.”

Det vill säga att Djibrîl steg ned med den till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är Qur’ânens berättarkedja. De ädla följeslagarna mottog Qur’ânen från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som mottog den från Djibrîl som mottog den från Allâh i form av uppenbarelse. Både Djibrîl och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) förkunnade Allâhs tal till punkt och pricka, varken mer eller mindre.