78 – Kapitel 12 – Därför blev inte följeslagarna otrogna när de bett om Dhât Anwât

Ytterligare bevis för detta är det som Allâh sade om israeliterna – trots deras islam, kunskap och godhet – då de sade till Mûsâ: ”Låt oss få en gud liksom de har gudar.” Likaså sade några följeslagare: ”Låt oss få en Dhât Anwât.” Då svor profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att detta påminde om israeliternas ord: ”Låt oss få en gud.”

Förklaring

Ett annat bevis för att en person kan säga eller göra något som är otro utan att lägga märke till det, är det israeliterna sade. Detta gjorde de trots deras islam, kunskap och godhet. De sade till Mûsâ (´alayhis-salâtu was-salâm):

”Låt oss få en gud liksom de har gudar.” (7:138)

Likaså sade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare:

”Låt oss få en Dhât Anwât liksom de har en Dhât Anwât.”

Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh är större! Jag svär vid Honom i Vars Hand min själ ligger! Ni sade det som israeliterna sade till Mûsâ: ”Låt oss få en gud liksom de har gudar.” Ni kommer säkerligen att följa dem som var före er.”1

Detta bevisar att Mûsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ was-salâm) avvisade detta på det strängaste sättet, vilket är fordrat. Dessa två ädla profeter godtog inte sina folks förfrågan. Faktum är att de fördömde det.

Vissa avgudadyrkare gjorde detta bevis till ett tvivel och sade att varken följeslagarna eller israeliterna blev otrogna. Detta tvivel avvisas då med att säga att varken följeslagarna eller israeliterna gjorde något efter att ha avvisats av de två ädla sändebuden.

1 Ahmad (5/218) och at-Tirmidhî (1771) som sade:  ”Hadîthen är autentisk och god.”