78. ´Â’ishahs guldringar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 160-161

6 – En av de märkligaste avvisningarna av dessa omnämnda hadîther är en fanatisk Hanafîs utsago:

”´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) smyckade sig med guldringar, vilket hennes systerson al-Qâsim bin Muhammad såg och återberättade. Det rapporterar al-Bukhârî i sin ”as-Sahîh”.”

Att tillskriva denna rapportering al-Bukhârî oinskränkt kan diskuteras. Det är allom bekant att när de lärde tillskriver en hadîth al-Bukhârî syftar de på att den är sammanbunden i hans ”as-Sahîh”. Sådant är inte fallet med denna rapportering – den nämns utan berättarkedja. Hâfidh Ibn Hadjar nämnde i ”Fath-ul-Bârî” att Ibn Sa´d återberättade den med en sammanbunden berättarkedja i ”at-Tabaqât al-Kubrâ” och förteg dess berättarkedja. Jag anser att den är god. Ibn Sa´d sade: ´Abdullâh bin Maslamah bin Qa´nab underrättade oss: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad berättade för oss, från ´Amr bin Abî ´Amr som sade:

”Jag sade till al-Qâsim bin Muhammad: ”Vissa människor påstår att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd de två röda; kläder doppade i gurkmeja och guld.” Han sade: ”De ljuger, vid Allâh! Jag såg ´Â’ishah iklädd kläder doppade i gurkmeja och guldringar.”

Andra än ´Abdul-´Azîz rapporterade den i form av:

”Hon var iklädd de två röda: förgyllt och kläder doppade i gurkmeja.”

Också Ibn Sa´d rapporterade den och sade: Abû Bakr bin ´Abdillâh bin Abî Uways underrättade oss, från Sulaymân bin Bilâl, från ´Amr. Denna berättarkedja är mer autentisk eftersom denne Sulaymân hade bättre minne än ´Abdul-´Azîz. Om rapporteringen om ´Â’ishahs guldring är autentisk, behandlas den på kommande vis. Annars utgör den ingalunda bevis. Ty den andra och mer autentiska rapporteringen nämner inte någon ring. I så fall påminner den om al-Qâsim andra rapportering:

”´Â’ishah utsmyckade sina systerdöttrar i guld utan att betala allmosa på det.”1

Det kan tolkas som guld som inte är cirkelformat, vilket är tillåtet för kvinnor enligt samstämmighet.

1Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 145, av ´Abdullâh bin Ahmad. Dess berättarkedja är autentisk.