77. Tashahhuds formuleringar – ´Â’ishahs formulering

´Â’ishahs Tashahhud. al-Qâsim bin Muhammad sade:

”´Â’ishah lärde oss Tashahhud, gestikulerade med sin hand och sade:

التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، السلام على النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله

”Högaktningen, det goda, bönerna och de goda handlingar tillkommer Allâh. Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med profeten! Må fred vara med oss och med Allâhs rättfärdiga slavar [när han säger så berörs alla rättfärdiga slavar i himlen och på jorden av det]. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.”1

1Ibn Abî Shaybah (1/293), as-Sarrâdj, al-Mukhallas och al-Bayhaqî (2/144) som står för formuleringen.