77. Skall amerikanska varor bojkottas?

Fråga 77: I dagens tidningar uppmanas det till bojkott av amerikanska varor i form av köp och försäljning. Det heter att de lärda uppmanar till bojkotten och att alla muslimer är skyldiga att efterleva den samt att den som inte gör det syndar stort och bistår judarnas krig mot muslimerna. Kan ni klargöra detta? Belönas personen som handlar utmed detta?

Svar: Det stämmer inte. De lärda har inte gett något utslag som förbjuder handel med amerikanska varor. Amerikanska varor finns fortfarande på den muslimska marknaden.

Varor skall inte bojkottas förrän en order kommer från den muslimske makthavaren. Först då blir det obligatoriskt att bojkotta det åsyftade landet. Medborgare har ingen rätt att ge förbjudande utslag. Ty sådana utslag innebär förbud mot något som Allâh har tillåtit.