77. Mikrofon i Sunnah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/78)

2 – Föreskriften ska förkunnas på det klaraste sättet. Beviset för det är att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde den högröstade Abû Talhah att ropa ut hans dom. Med det sagt har mikrofoner i predikan, föreläsningar och tal en grund i Sunnah, nämligen att förkunna föreskriften för människorna på det klaraste sättet.