77. Kvinnans smycken får inte synas

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 160-161

5 – Andra1 har givit andra svar och sagt att hadîtherna handlar om kvinnor som visar sina smycken. Deras bevis är den hadîth som rapporteras av an-Nasâ’î och Abû Dâwûd via Rib´î bin Hirâsh, från hans kvinna, från Hudhayfahs syster som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnor! Har ni inte silver att utsmycka er i? Det finns inte en kvinna bland er som utsmyckar sig i guld och visar upp det utan att hon straffas för det.”

För det första är hadîthen inte bekräftad. I berättarkedjan finns Rib´îs kvinna som var okänd, vilket har poängterats av Ibn Hazm2. Till följd därav har jag försvagat den i ”al-Mishkât” (4403).

Och om orsaken verkligen var uppvisning, skulle det inte funnits någon skillnad mellan guld och silver. Hadîthen gör dock en klar skillnad på dem båda och förbjuder inte uppenbara silverringar för kvinnor, vilket annullerar förklaringen om uppvisning. Således sade Abûl-Hasan as-Sindî:

”Uppvisningen kan åsyfta att hon visar upp det skrytsamt, men på den punkten har silver och guld samma dom. Förmodligen är denna poängtering till för att understryka handlingens fulhet och vidrighet. I övrigt är det tal om att guld3 är förbjudet för kvinnor utan hänsyn till uppvisning och skryt.”

Det vill säga om hadîthen är autentisk. I och med att du vet att den är svag, faller dess argumentation från första början.

1Dessa har efterhärmats av den redan angivne individen som inte kunde avvisa min avvisning. Faktum är att samma person intalade sina studenter att den aktuella inskränkningen hos an-Nasâ’î är bekräftad, trots att han själv försvagade den efteråt med argumentet att en återberättare är okänd. Lägg till det att han inte citerade hadîthens formulering så att studenten kan veta att det är den som består av denna inskränkning och därmed också att den är obekräftad. Förmodligen gjorde docenten det oavsiktligt.

2al-Muhallâ (10/83).

3Det vill säga cirkelformat.