77. De frommas underverk

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör bekräftelse av de troende och gudfruktiga slavarnas underverk och ovanliga företeelser av vetenskaper och visioner, förmågor och påverkan. Sådant utspelade sig i de tidigare samfunden, vilket nämns i bland annat kapitlet ”al-Kahf”, och i det här samfundets begynnelse och kommer att pågå fram till Domedagen.

FÖRKLARING

Precis som författaren Shaykh-ul-Islâm Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade hör det till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament att bekräfta de troende och gudfruktiga slavarnas underverk som nämns i Qur’ânen och Sunnah och därefter.

Underverk är ovanliga företeelser. Om de härrör från Allâhs troende, sanningsenliga och gudfruktiga slavar betraktas de som underverk. Annars är de trolldom och djävulskap. Företeelsen är inget underverk förrän dess utövare är känd för att praktisera Allâhs religion. Shaykhen (rahimahullâh) sade:

Han anses inte vara Allâhs troende och gudfruktiga slav förrän han kontrolleras i enlighet med Qur’ânen och Sunnah, om han så skulle sväva i luften eller gå på vatten. Om han håller sig till Qur’ânen och Sunnah är han Allâhs troende och gudfruktiga slav. Annars tillhör han Satans förtrogna. Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ

Inga andra än de gudfruktiga kan vara dess beskyddare.”1

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.”2

Några av dem var Grottfolket. Allâh lät dem sova i 309 år. Därefter tog Han deras liv. De var ett av Allâhs budskap. De betrodde och fruktade Allâh varför Han lät dem bli ett budskap och en lärdom.

Underverk utfördes också av de två ädla följeslagarna ´Abbâd bin Bishr och Usayd bin Hudhayr (radhiya Allâhu ´anh). En mörk natt lämnade de profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem varpå de bådas piskor började lysa tills de kom hem.

En annan var at-Tufayl ad-Dawsî (radhiya Allâhu ´anh) i samband med hans konversion till islam. Han bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be Allâh ge honom ett tecken så att hans folk kunde vägledas. Han gjorde så varpå Allâh satte ett ljusliknande föremål mellan hans ögon. Då han bad om att tecknet skulle vara någon annanstans satte Allâh det i hans piska; varje gång han lyfte på piskan lyste den. Till följd av den vägledde Allâh hans folk så att de konverterade till islam3.

Alltså, om personen fruktar Allâh och är känd för godhet och gör en ovanlig handling, anses den vara ett underverk. Annars är den trolldom och djävulskap.

18:34

210:62-63

3Abû Nu´aym i ”Ma´rifat-us-Sahâbah” (3500) och al-Bayhaqî i ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” (2108).