77. Bevisen för att den olycksdrabbade belönas för sin olycka

De lärda har mycket delade åsikter huruvida olyckor bidrar med belöning eller med strukna synder. Vissa lärda säger att den olycksdrabbade belönas för varje olycka. Somliga lärda säger att han inte belönas alls för olyckan utan för tålamodet med olyckan. Den åsikten fastställde Ibn ´Abdis-Salâm i sin ”al-Qawâ´id”. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra lärda menar att båda åsikterna är fel och att det finns en påverkande skillnad i frågan som vi kommer att – om Allâh vill – nämna.

De lärda som säger att den olycksdrabbade belönas för varje olycka argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

”Allt vad de måste utstå [i kampen] för Allâhs sak, törst, trötthet eller hunger, och alla steg de tar som väcker de otrognas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar. Allâh låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön.”1

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en olycka som drabbar muslimen utan att Allâh (´azza wa djall) stryker bort hans synder för den om han så skulle sticka sig på en törn.”

al-Bukhârî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en muslim bland människorna vars tre barn dör innan de blir könsmogna utan att Allâh för in honom i paradiset utav Sin vida barmhärtighet till dem.”

Hadîthen om epileptiska kvinnan bevisar att epilepsi medför den fullkomligaste belöningen.

Muslim rapporterade via Abû Hurayrah som sade:

”En kvinna kom med ett barn och sade: ”Allâhs profet! Be Allâh för det! Jag har redan begravt tre stycken.” Han sade: ”Har du redan begravt tre stycken?” Hon svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Du har tagit ett mycket starkt skydd mot Elden.”

Vissa av Salaf sade:

”Att bli berövad på belöningen i samband med olyckan är värre än själva olyckan.”

Det har bekräftats hos al-Hâkim att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den olycksdrabbade är han som berövas på belöningen.”

19:120