76. Vem lät profeten leda bönen under sin dödssjukdom?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 145

Fråga 76: Vem lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leda bönen under sin dödssjukdom?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) valde ut den man som var hans sällskap i grottan och hans vän på resor och i hemstaden, den förste som bekräftade hans budskap och den förste som underkastade sig hans meddelande, och sitt samfunds förste kalif – Abû Bakr as-Siddîq. Må Allâh var nöjd med honom och nöja honom!