76. Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Fråga 76: Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Svar: Om det gagnar muslimerna, så är det harmlöst för att undkomma de otrognas ondska. Till och med allmosor får betalas till otrogna i hopp om att de inte skall besvära muslimerna. En sådan hädare får erhålla obligatorisk allmosa. Vad skall då sägas om pengar som inte är allmosa om syftet är att avvärja skada från muslimerna? Vissa ignoranter tror att detta är kärlek. Det är inte alls kärlek. Det handlar om att ge efter världsliga ändamål för att förskona muslimerna.