76. Till paradiset förr eller senare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 59-60

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den Allâh straffar med Sin eld, för Han ut därifrån till följd av hans tro. Sedan låter Han honom inträda i Hans paradis:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det.”1

FÖRKLARING

Den som straffas i nästa liv för en stor synd blir slutligen förskonad av Allâh från Elden och insatt i paradiset. Tack var sin tro och dyrkan av Allâh allena hamnar han i paradiset förr eller senare. Den otrogne och hedningen har däremot ingen chans att nå paradiset eller erhålla Allâhs nåd. Enkom avgudadyrkare och otrogna förblir i Elden. Även om muslimska syndare hamnar och straffas i helvetet, så kommer de ut därifrån förr eller senare till förmån för paradiset. Författarens ord:

”… till följd av hans tro.”

åsyftar hans dyrkan av Allâh allena. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.”2

Människan finner det hon har handlat i jordelivet, antingen bra eller också dåligt:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

”Allâh låter ingen lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt. Och varje god handling fördubblar Han och i Sin godhet skänker Han den som utfört den en rik belöning.”3

Dåliga handlingar fördubblas däremot inte utan avlönas som de är:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.”4

Det går emot Allâhs (´azza wa djall) rättvisa att göra en synd och straffas för flera. Är syndaren muslim har han också chans att bli förlåten av Allâh. Ty att straffas för synd hör Allâhs rättvisa till, medan fördubblade belöningar är en ytterligare favör från Honom. Visserligen kan synder vara allvarligare på grund av helig tid (som Ramadhân eller vallfärdsmånaderna) eller helig plats (som Haram), men de fördubblas inte. Allâh (ta´âlâ) sade om synd i Haram:

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

”Och de som däri med våld vill förmå [andra] att avvika – dessa skall Vi låta utstå ett plågsamt straff.”5

Sett till den helgd som kränks på dygdiga tider och platser, kan en synd få grövre konsekvenser än vanligtvis.

199:7

299:7-8

34:40

46:160

522:25