76 – Kapitel 12 – Betydelsen av kapitlet om avfällingen

Det kan även sägas: ”Om förfäderna endast hädade för att de dyrkade andra än Allâh, avvisade sändebudet och Qur’ânen, förnekade Uppståndelsen och dylikt, vad betyder då det som samtliga rättsskolors lärda nämner i kapitlet om avfällingen? Därefter nämnde de många faktorer. Varje faktor förklarar personen otrogen och hans liv och egendom lovliga att tagas. De nämner även frågor som ansågs betydelselösa av dem som utförde dem. Exempel på det är ett yttrande utan att mena det med hjärtat eller ett skämt.”

 

Förklaring

Detta är det sjätte svaret. Vad betyder de olika typerna av otro som nämns i kapitlet om avfällingen, om de forntida avgudadyrkarna endast hädade efter att ha kombinerat mellan olika typer av hädelser som avguderi, förnekelse och högmod? Varenda typ orsakar hädelse. De nämner även frågor som ansågs betydelselösa av dem som utförde dem. Exempel på det är ett yttrande utan att mena det med hjärtat eller ett skämt. Om inte dessa typer orsakade otro, även om deras utövare skulle vara bra ur en annan synvinkel, hade det inte funnits någon nytta av att nämna dem.

Han (rahimahullâh) nämner att samtliga rättsskolors Fiqh-vetare avvisar detta tvivel i sina böcker när de kommer till kapitlet om avfällingen. Däri nämner de flera typer av otro. De nämner även frågor som ansågs betydelselösa av dem som utförde dem. Exempel på det är ett yttrande utan att mena det med hjärtat eller ett skämt. Trots det förklarade de dem vara otrogna och uteslöt dem ur islam på grund av dessa handlingar. Denna fråga kommer att tas upp längre fram på ett mer klargörande sätt.