76 – De islamiska föreskrifterna bestämdes i al-Madînah

Efter att han hade slagit sig ned i al-Madînah, ålades han de övriga islamiska föreskrifterna. Exempel på dem är allmosan, fastan, vallfärden, böneutropet, kamp, påbudet av det goda och förbudet för det onda samt resten av de islamiska föreskrifterna.

 


FÖRKLARING

 

Författaren (rahimahullâh) sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålades de resterande islamiska föreskrifterna efter att ha slagit sig ned i al-Madînah an-Nabawiyyah. I Makkah tillbringade han cirka tio år med att bara mana till att enbart dyrka Allâh. Därefter blev han även ålagd de fem dagliga bönerna i Makkah. Sedan utvandrade han till al-Madînah och varken allmosan, fastan, vallfärden eller någon annan ritual hade påbjudits. Författarens (rahimahullâh) ord tyder uppenbart på att allmosan förpliktigades i al-Madînah. Vissa lärda anser däremot att den först förpliktigades i Makkah. Däremot var gränsvärdet för dess plikt okänd på samma sätt som den obligatoriska råvaran som skulle betalas var okänd. Det var först i al-Madînah som gränsvärdet och den obligatoriska råvaran föreskrevs. Som bevis använder de sig av Makkah-uppenbarade verser som ålägger allmosan. Exempel på dem är Hans (ta´âlâ) ord i kapitlet ”al-An´âm”:

وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

”Och när ni skördar, ge den behövande det som han har rätt till.” (6:141)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

”Och som av vad de äger anslår rättmätiga andelar åt tiggarna och dem som i tysthet lider i nöd.” (70:24-25)

Oavsett vilken åsikt som är den korrekta, fastställdes allmosan, dess gränsvärde, dess obligatoriska råvara och typen av människorna som förtjänar den i al-Madînah. Detsamma gäller böneutropet och fredagsbönen. Det är uppenbart att även samlingsbönen ålades i al-Madînah, ty böneutropet som kallar till samling ålades det andra året efter Hidjrah. Beträffande allmosan och fastan, ålades de det tredje året efter Hidjrah. Enligt den starkaste åsikten hos de lärda, ålades vallfärden det nionde året efter Hidjrah. Då hade Makkah blivit en islamisk stad, efter att ha erövrats det nionde året efter Hidjrah. Detsamma gäller påbud till gott, förbud för ont och alla andra uppenbara ritualer. De ålades alla i al-Madînah efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slagit sig ned i staden och det islamiska landet hade grundats däri.