76. Allâhs domar är visa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/78)

Kuriosum:

1 – Allâh (´azza wa djall) dömer; Han förlovar vad Han vill och förbjuder vad Han vill. Ingen har något att säga till om Hans dom. Om Han hade velat förbjuda allt för Sina slavar, hade Han gjort det, och om Han hade velat förlova allt för Sina slavar, hade Han gjort det. Dock är Hans förbud och förlovning överensstämmande med Hans vishet och nåd. Till följd därav är det lovliga större i antal än det olovliga. Ett av bevisen för det är att alla havsdjur, levande som döda, är lovliga att ätas. Enligt de lärde lever 75% av hela världens djurliv i haven medan 25% av det finns på land. Dessutom är de flesta landdjuren också lovliga, vilket bevisar att Allâhs nåd har övervunnit Hans vrede. Allâh (´azza wa djall) förlovar bara utav visdom och Han förbjuder bara utav visdom.