76. Absolut bästa skapelsen

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 83

Muhammad är Allâhs förtrogne vän och Ibrâhîm är Allâhs förtrogne vän. Denna förtrogna vänskap är konstaterad i förhållande till dem båda. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den bästa skapelsen i himlen och på jorden, vilket det råder samstämmighet om. Med det sagt ska du veta att frasen ”Muhammad är Allâhs älskade (محمد حبيب الله)” går emot Salafs praxis. Enligt Salaf var både Ibrâhîm och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Allâhs förtrogna vänner. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah vet med all rätt att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den absolut bästa skapelsen, att de fem bästa profeterna och sändebuden är Ibrâhîm, Mûsâ, ´Îsâ, Nûh och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), att de två bästa av de bästa är de två förtrogna vännerna Muhammad och Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), och att den absolut bästa skapelsen är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att vissa profeter, sändebud och följeslagare upphöjs över andra betyder inte alls att deras kollegor nedvärderas eller förtalas. Alla har sina höga positioner hos Allâh. Dock beslutade Allâh att vissa skulle överglänsa andra, vilket konkretiseras i Qur’ânen:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

”Några av dessa sändebud har Vi gett företräde framför de andra.”1

På samma sätt har Allâh höjt vissa positioner i efterlivet över andra:

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً

”Lägg märke till hur Vi gynnar några framför de andra, men i det eviga livet är graderna flera och det råder större skillnad.”2

Allâh (´azza wa djall) är Vis och Vetande.

12:253

217:21