75. Vad är domen för att älska de otrogna?

Fråga 75: På grund av incidenterna har vissa muslimer börjat älska de otrogna på grund av studenters utslag. Vad är domen för det?

Svar: Jag tror inte en muslim älskar de otrogna. Men ni har en felaktig bild av kärlek. Den som verkligen älskar dem är antingen ignorant eller också själv otrogen hycklare. En muslim älskar inte de otrogna. Men ni tror att vissa handlingar är kärlek, som till exempel handel med otrogna, presenter till otrogna och mottagning av presenter från otrogna. Det är tillåtet och ingen kärlek. Det är jordiska affärer och utbytta tjänster. Att muslimer hyr in otrogna arbetare är inte kärlek – det är utbytta tjänster. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyrde ´Abdullâh bin Urayqit al-Laythî för att ta honom från Makkah till Madînah i samband med utvandringen. Mannen kunde vägen väl.

Även muslimen får jobba för de otrogna vid behov. Även det handlar om utbytta tjänster. Det har inget att göra med kärlek och vänskap, utan tjänster och gentjänster. Han (ta´âlâ) sade:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

Du kan inte finna människor som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som [samtidigt] har kärlek till dem som trotsar Allâh och Hans sändebud – inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder eller [andra] som står dem nära.”1

Däremot skall de behandlas väl och tillgivet. Det är en form av jordiskt fint bemötande och gentjänst till fadern.

Måhända råder vapenvila och fredsavtal med de otrogna. Det är inte kärlek. Alltså finns det saker som vissa ignoranter felaktigt tror är kärlek2.

Måhända är muslimernas situation allvarlig varpå de ger efter jordiska ändamål för de otrogna för att undkomma fara. Det är inte kärlek. Inte heller är det kompromiss. Att ge efter något världsligt är inte detsamma som kompromiss. Kompromisser är otillåtna till skillnad från att ge efter något världsligt. Dessa sakfrågor behöver förstås och begripas. Att tolka varje handling med de otrogna som kärlek är ignorans och fel. Eller också svindleri mot folket.

Sammanfattningsvis är det bara de lärda som skall behandla dessa sakfrågor. Det är ingenting för studenterna. De skall inte spekulera i dem, tillåta, förbjuda och beskylla folk för saker och ting. De kallar saker och ting för kärlek när de inte ens har kunskap om den föreskrivna domen. Talaren äventyrar bara sig själv då han talar om Allâh utan kunskap3.

158:22

2Hur förhåller sig de självutnämnda kallarna, instruktörerna och ledarna till denna Sunnah gällande affärer med de otrogna? Antingen saknar de kunskap om den. I så fall måste de lära sig innan de leder. Eller också har de kunskap om den. I så fall skall de frukta Allâh och klargöra sanningen för folket och inte följa lusten.

3Tal om Allâh är allvarligare och större synd än avguderi. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.” (7:33)

Poängen är att syndernas allvar trappas upp i ordningsföljd. Okunnigt tal om Allâh är värre än avguderi eftersom talaren blir därmed en lagstiftare och inte bara en vederlike.