75. Tashahhuds formuleringar – Abû Mûsâ al-Ash´arîs formulering

Abû Mûsâ al-Ash´arîs Tashahhud. Abû Mûsâ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni sitter ned skall det första ni säger vara:

التحيات الطيبات الصلوات لله ،[وحده لا شريك له]السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

”Högaktningen, det goda och bönerna tillkommer Allâh. Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet! Må fred vara med oss och med Allâhs rättfärdiga slavar. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, [ingen partner har Han], och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.”

[Högaktningen i bönen består av sju meningar.”]1

1Muslim, Abû ´Awânah, Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah.