75. Tal om ens olycka påverkar tålamodet negativt

Bland det som påverkar den olycksdrabbades tålamod och nöje negativt är att visa sin olycka och berätta om den för andra människor. Det spelar ingen roll om man vänder sig till sina vänner eller andra. Det enda eventuella undantaget är i så fall att man säger till sina vänner att ens förälder eller barn har dött utan att avse att visa sin olycka. I stället skall avsikten vara att man berättar för dem om dödsfallet så att de kan be för personen, följa med på begravningståget och andra plikter som är obligatoriska för vissa muslimer. På så sätt får de en belöning som motsvarar berg.

När ´Atâ’ blev blind på ena ögat dröjde det tjugo år innan någon i hans familj visste det. Det var först när hans son kom till honom från hans blinda ögas håll utan att han märkte det som de visste att Shaykhen var blind på ena ögat.

En man kom in till Dâwûd at-Tâ’î och såg honom krypa på golvet. Det fick honom att säga: ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”. Dâwûd sade: ”Tyst! Berätta inte för någon.” Innan det fick han hjälp att sitta i fyra månader utan att någon visste om det.”

al-Ahnaf klagade upprepande gånger över sin tandvärk hos sin farbror. Då sade hans farbror:

”Tjata inte. Jag förlorade mitt öga för fyrtio år sedan och klagade inte hos någon.”