75. Likgiltiga män

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 121

al-Âlûsî sade:

”Till förbjuden försköning inkluderar jag det dagens, rika kvinnor har på sig ovanpå sina ytterkläder och som de täcker sig med när de går utomhus. Jag syftar på ett sidenvävt och färgglatt täckelse med gyllene och silvriga broderier som bländar ögonen. Jag anser att deras makar och dylika män som tillåter dem gå ut bland främmande män i den skepnaden saknar svartsjuka, vilket numera har blivit till en allomfattande prövning.

Till samma sorts prövning hör att merparten av kvinnor inte täcker sig i sina svågrars närvaro. Lägg till det att deras män bryr sig inte heller om det, trots alla många befallningar i sakfrågan. I början täcker sig kvinnan för dem, men så fort de börjar begåva henne med smycken och annat, slutar hon täcka sig framför dem. Sådana företeelser har Allâh (ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte gett något tillstånd till. Det finns många liknande exempel.”1

1Rûh-ul-Ma´ânî (6/56).