75. Följeslagarnas enade dogm

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 128-129

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Imâm Abî ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371) sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”:

”Utvandrarnas och Hjälparnas uttalanden är enstämmiga om Allâhs (´azza wa djall) enhet och vetskap om Hans namn, egenskaper och bestämmelser. Det är de som har förkunnat det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna.”1

Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en innovatör.”2

Följeslagarna var alltså eniga och inte oeniga. Det är dem han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att följa, ty de var inte oense om Tawhîd och religionens fundament som namn och egenskaper, till skillnad från deras oenighet inom förgreningsfrågorna. Om de hade varit oense inom det första skulle vi fått reda på det liksom vi har fått reda på all annan oenighet. Allesammans var upprättade i det tillståndet till dess att de förkunnade budskapet till sina rättmätiga efterföljare. Sedermera har samma tillstånd varit upprättat bland de kända lärde till dess att det gått flera generationer i arv. De ansåg att oenighet inom dogm var otro – och lov ske Allâh.”

FÖRKLARING

Det vill säga att Allâhs namn och egenskaper ska betros och framföras ordagrant på ett sätt som tillkommer Honom, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Sådär trodde följeslagarna och deras rättsinniga efterföljare (radhiya Allâhu ´anhum). De var inte oense på den punkten. Oenighet kommer från Ahl-ul-Bid´a som Mu´tazilah, Djahmiyyah och andra. Alla profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare betrodde de Allâhs namn och egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah; de bekräftade dem och framförde dem ordagrant med dogm och tro. De sade liksom Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

Allâh hyllade dem som rättade sig efter följeslagarna och sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”4

Följeslagarna och deras rättsinniga efterföljare är de som beträdde den raka och rätta vägen. De vidhöll sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik sett till tal, handling och dogm om Allâhs namn och egenskaper och dyrkan av Honom allena. Visserligen kunde de ha olika åsikter om vissa förgreningsfrågor som bön, skilsmässa, giftermål och annat, men de var alla enade om att betro Allâhs namn och egenskaper och suveräna rätt till dyrkelse och förkasta allt motstridigt. Därom var de inte oeniga.

1at-Tirmidhî (2672).

2al-Bukhârî (7306).

342:11

49:100