75. Cirkelformat guld var tillåtet och sedan förbjudet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 158

3 – Vissa kan avvisa dessa hadîther med andra hadîther som tillåter cirkelformat guld för kvinnor. Den teorin avvisas bestämt av att de förlovande hadîtherna utspelades innan förbudet. Det är allom bekant att en förmening kan betyda såväl förlovning som förbud. Därtill kommer en förmening först efter en förlovning. Argumentation med det omnämnda resonemanget går tvärtemot de förbjudande hadîthernas konkretisering. Vad som får de opartiska att förstå saken än enklare, är att vissa hadîther låter även männen smycka sig i guld. Trots det anammas de inte av någon lärd då det också finns förbjudande hadîther i sakfrågan. Faktum är att de säger att de förlovande hadîtherna utspelades innan förbudet. Detsamma säger vi då om de hadîther som låter kvinnan smycka sig i cirkelformat guld – även de utspelades innan förbudet. Den som skiljer på de båda fallen är antingen motsägelsefull eller också en skojare.