74. Vad är domen för att förtala de lärda?

Fråga 74: Numera är det vanligt att stora lärda förtalas och anklagas för otro och synder. Framför allt efter deras utslag om sprängattentat har de blivit beskyllda för att brista i hat och kärlek för Allâhs sak. Vad är domen för att avvisa sådana ungdomar?

Svar: Ignoranten skall tiga. Han skall tiga och frukta Allâh (´azza wa djall) och låta bli att tala ignorant. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”1

Ignoranten får inte tala om vetenskapliga frågor och framför allt inte om stora frågor som Takfîr.

Handlingen består också av baktal, skvaller och förtal av makthavare och lärda2. Det är den värsta sortens baktal. Det är alltså inte tillåtet.

Dessa och liknande sakfrågor tar myndigheterna hand om. De forskar kring dem och har samråd gällande dem. Det sköter nämligen de lärda. Det är de som klargör dess föreskrivna dom. Offentligheten, lekmännen och nybörjare skall inte gå in i sådant. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

Och när ett [rykte] som gäller fred eller krig kommer till deras kännedom, skyndar de sig att sprida det. Om de [i stället] genast underrättade sändebudet och dem i deras gemenskap åt vilka anförtrotts myndighet och ansvar skulle de bland dem som [sysslar med att] utforska sanningen kunna klarlägga [ryktets betydelse]. Om inte Allâh i Sin nåd hade förbarmat Sig över er skulle ni helt visst ha slutit er till Djävulen, alla utom ett fåtal.”3

Det är obligatoriskt att vara tyst kring dessa frågor, framför allt de som handlar om Takfîr och kärlek och hat för Allâhs sak. Måhända dömer en person andra för villfarelse eller otro felaktigt. I så fall tillämpas domen på honom istället. När en person säger till sin broder att han är otrogen eller syndare och det inte stämmer, tillämpas domen på honom istället4.

Det är alltså mycket allvarligt. Alla som fruktar Allâh måste vara tysta så länge de inte är berättigade och har anförtrotts att tala, som till exempel makthavare och lärda. Lekmän och unga studenter har ingen rätt att ge utslag, döma folk och vanhedra människor. De är okunniga, baktalar, skvallrar och talar om vem som är otrogen och vem som är syndig. Allt det återvänder till dem. Det skadar inte de avsedda, bara dem själva. Sålunda skall muslimen tiga och inte ta på sig något som inte angår honom5. Att spekulera i föreskrivna domar, döma vem som har rätt och fel, kränka makthavare och lärda och beskylla dem för otro eller villfarelse, är mycket farligt för den personen. De omtalade skadas däremot inte av det.

Kunskapen avtar först när de lärda dör. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh griper inte tag i denna kunskap genom att dra ut den ur männens bröst. Kunskapen grips med de lärdas död. När det då inte finns någon lärd kvar, tar människorna till sig ignoranter som ledare varpå de ger utslag utan kunskap, går vilse och vilseleder.”6

Vid Allâh detta är dagens situation. Numera talar ignoranter om föreskrivna domar, instruerar folk, håller föreläsningar och predikar utan kunskap och förståelse. De kan bara hetsa och egga. De sysselsätter folk med tissel och tassel. Det bekräftar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetia om att folk skall ta ignoranter som ledare7. Tyvärr kallar folk dem för ”lärda”. Samtidigt kan de inte svara korrekt på frågor som berör dagens event eller föreskrivna domar. Ty enligt dem är det inte kunskap. Enligt dem är kunskap statsvetenskap och förståelse av nutida frågor. Därför har de ingen kunskap.

17:33

2Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh sade:

”Den troende skall akta sig riktigt noga för att tala utan kunskap och våga sig på något han saknar bevis för. Det gäller i synnerhet sakfrågor som dogm, tro, Takfîr, det lovliga och det olovliga… Till samfundets största villfarelser hör Takfîr på muslimer… På ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) tid dök dessa Khawâridj upp. Grunden till deras villfarelse låg i att de tyckte att ´Uthmân inte efterlevde Allâhs plikter. Vissa ansåg att han var otrogen, andra menade att han borde dödas… De gjorde också Takfîr på ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Samfundets bästa människor beskylldes för otro av sina oliktänkare… Takfîr innebär att de dömer en individ för uteslutning ur religionen och avfall… Att beskylla en muslim för avfall är inte tillåtet så länge domen inte stöds av övertygande bevis på samma sätt som hans tro är bekräftad enligt övertygande bevis. Att anklaga de stora lärda för att vara otrogna är mycket farligt. Ty de stora lärda klargör sanningen. Bara för att de anklagas för sådant betyder det inte att anklagelsen är befogad. Anklagaren har bara misshandlat sig själv. En sådan individ måste straffas av domstolen… Och trots att ämnet har studerats såväl förr i världen som nu av lärda som Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahumâ Allâh), befarar vi att denna Takfîrî-metodik får fotfäste bland folk och att både Khawâridj och deras tänk förblir. Folk kan besitta de vilsnas drag om de inte är med på noterna. Således är vi alla ålagda att vara försiktiga och uppmärksamma sanningen och uppmana till den samt se till att inte förtala de lärda, profeternas arvingar.” (al-Fatâwâ al-Muhimmah fî Tabsîr-il-Ummah, sid. 49-61)

34:83

4al-Bukhârî (5753).

5Istället skall han måna om att anskaffa sig föreskriven kunskap som upplivar hjärtan och reser slaven i nivåer i de båda liven. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

”Då skall Allâh upphöja dem bland er som är troende och dem som har fått kunskap, till högre rang.” (58:11)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.” (Muslim (2699))

Kunskap skyddar dess innehavare mot snedsteg, lust och Satans väg. Ibn-ul-Qâsim berättade att han hörde Mâlik säga:

En grupp människor eftersträvade dyrkelse och miste kunskap. Följaktligen revolterade de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med sina svärd. Det hade de inte gjort om de bara hade eftersträvat kunskap.”

Ibn Wahb sade:

Jag var hos Mâlik bin Anas varpå jag reste mig upp och började be. Då sade han: ”Det du reste dig upp för var inte bättre än det du lämnade.” (Miftâh Dâr-is-Sa´âdah (1/119-120))

Det vill säga kunskap.

Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Håll er till kunskap. Att eftersträva den är dyrkelse, att lära ut den för Allâhs sak är fin handling, att dela med sig av den till dess folk är närhet, att lära den någon som saknar den är välgörenhet, att leta efter den är kamp och att gå igenom den är lovord.” (ad-Daylamî (1/41) och Madjmû´-ul-Fatâwâ (4/42) av Ibn Taymiyyah)

6al-Bukhârî (100).

7En doktor i dogmatiska studier sade:

”Var skall jag börja? Hur skall jag börja? Hjälp mig, blod! Stå vid min sida, mitt hjärta! Rädda mig, blod!”

Så okunniga och förvirrade är de. Om du frågar en av våra grundskoleelever vem han tillber och åkallar och ber om hjälp i tid av svårigheter, svarar han ”Allâh”. Så stort behov alla människor har av att kunna, studera och förstå Tawhîd! Än större behov har dessa individer som utropat sig själva till ledare, pedagoger och kallare. Men hur skall de vara intresserade av att lära folk Tawhîd när deras tal och föreläsningar vittnar om att Tawhîd är en bagatell och istället sätter fokus på politik? En av dessa har redan kommit på tal.