74. Tashahhuds formuleringar – Ibn ´Umars formulering

Ibn ´Umars Tashahhud. Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

التحيات لله، [و]الصلوات [و]الطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

”Högaktningen, bönerna och det goda tillkommer Allâh. Må fred och Allâhs nåd vara med dig, profet1! Må fred vara med oss och med Allâhs rättfärdiga slavar. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh2 och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.”3

1Ibn ´Umar sade:

”Jag lade till:

و بركاته

”… och Hans välsignelse…”

2Ibn ´Umar sade:

”Jag lade till:

وحده لا شريك له

”… allena, ingen partner har Han…”

Dessa två tillägg i Tashahhud är bekräftade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ibn ´Umar adderade dem inte på eget initiativ. Aldrig skulle han gjort något sådant. Han lärde sig de två tilläggen från andra följeslagare som hade hört dem från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och adderade dem i sin Tashahhud som han hade hört direkt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

3Abû Dâwûd och ad-Dâraqutnî som autentiserade den.