74. Så skall Ahl-us-Sunnah vara

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

De godtar deras förträffligheter och rang som nämns i Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten.

De prioriterar dem som skänkte välgörenhet och stred före Erövringen – freden vid Hudaybiyah – framför dem som skänkte välgörenhet och stred efter Erövringen. De prioriterar Utvandrarna framför Hjälparna.

De tror på att Allâh sade till kämparna från Badr:

”Gör vad ni vill, för sannerligen har Jag förlåtit er.”1

De anser att ingen som lovade tro och lydnad under trädet kommer att hamna i Elden2. Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom. De var fler än 1400 personer.

FÖRKLARING

Det är typiskt för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De känner inget agg mot följeslagarna, de säger inget ont om följeslagarna. Efter profeterna är följeslagarna samfundets bästa människor. Ingen har varit som de och ingen kommer att vara som de. Det är obligatoriskt att älska dem för Allâhs sak, be Allâh vara nöjd med dem och undvika att ta upp deras dåliga sidor och inbördeskonflikter.

Det är obligatoriskt att tro på att de utgör den bästa generationen och att de bästa bland dem är Abû Bakr, sen ´Umar, sen ´Uthmân och sen ´Alî. Visserligen var vissa följeslagare oense om ´Uthmâns och ´Alîs respektive ordningsföljd, men slutligen enades Ahl-us-Sunnah om att ´Uthmân är den tredje och ´Alî den fjärde, både sett till kalifat och dygd. Såhär skall Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm vara i sakfrågan. De skall ta avstånd från Râfidhah som förtalar följeslagarna samt från Nâsibah som förtalar Huset. Alltså måste Ahl-us-Sunnah hålla sig borta från sådana förkastade egenskaper.

1al-Bukhârî (3007) och Muslim (2494).

2Muslim (2496).