74. Kvinnor och guldsmycken

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 157

Sammanfattningsvis saknas bevis för att hadîther som förbjuder guld för kvinnor är avskaffade. Dessutom går den åsikten emot principerna. Istället är det obligatoriskt att som sagt kollationera de förbjudande bevisen med de tillåtande bevisen genom att tolka det oinskränkta i ljuset av det inskränkta, eller det allmänna i ljuset av det specifika. Resultatet är att kvinnan får använda sig av all sorts guld frånsett cirkelformade smycken. Därtill är det enhälligt förbjudet för kvinnan att bruka köksredskap av guld och silver. I detta fall saknas abrogering till skillnad från vad docenten har fått för sig och grundat sig på i sin bok. Allâh är Vägledaren – det finns ingen Herre utom Han!