74. Kvinnans varvning runt Ka´bah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Tanbîhât ´alâ Ahkâm takhtassu bil-Mu’minât, s. 89-90

9 – Under Varvningen måste hon vara täckt till fullo och sänka både rösten och blicken. Därtill ska hon inte trängas med män, framför allt inte vid Svarta stenen eller den jemenitiska hörnan.

Att hon varvar Ka´bah så långt bort från den som möjligt utan trängsel är bättre än att hon varvar Ka´bah så nära den som möjligt och trängs. Trängsel är förbjuden sett till dess medförande prövningar. Är det underlättat att vara nära Ka´bah och kyssa Svarta stenen är det bara rekommenderat. Inget förbud ska göras till förmån för en rekommendation. I så fall är det inte alls rekommenderat för hennes del att göra det. I ett liknande fall är det rekommenderat för henne att peka mot Svarta stenen. Imâm an-Nawawî sade:

“Enligt våra kollegor är det inte rekommenderat för kvinnor att kyssa Svarta stenen eller vidröra den så länge inte varvningsplatsen är tom på natten eller vid annat tillfälle. Ty både de och andra kommer till skada av det.”1

Ibn Qudâmah sade:

“För kvinnan är det rekommenderat att varva på natten, ty dels är det mer täckande för hennes del, dels är trängseln mindre, varför hon förmår att komma nära Huset och röra vid Svarta stenen.”2

Han sade också:

Kvinnans varvning och gång (السعي) ska utföras i gående takt, från början till slut. Ibn-ul-Mundhir sade att de lärde är enade om att kvinnor inte ska småspringa runt Huset eller mellan Safâ och Marwah. Inte heller ska de avtäcka ena axeln. Ty avtäckning av axel blottar huden, vilket kvinnor inte ska göra. Dessutom ska kvinnor vara täckta medan småspringning och avtäckning av axel utsätter dem för avtäckning.”3

1al-Madjmû´ (8/37).

2al-Mughnî (3/331).

3al-Mughnî (3/394).