74 – Kapitel 12 – Följeslagarnas strid mot dem som sade att ´Alî är en gud

Om han då säger: ”De sade att Musaylamah var en profet”, skall du säga att just det är fordrat. Om den som upphöjer en person till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå har hädat och hans egendom och liv blir lovliga att tagas utan att gagnas av de två trosbekännelserna och bönen, hur blir det då med den som lyfter Shamsân, Yûsuf, en följeslagare eller en profet till himlarnas och jordens Allsmäktige? Fri är Allâh från brister! Så väldig Hans ställning är.

”På så sätt förseglar Allâh hjärtan hos dem som inte vet.” (30:59)

 

Förklaring

Detta är det fjärde svaret. Dessa människor tillskrev sig islam och studerade under följeslagarna. Men det hindrade inte dem att döma med dem för otro och bränna dem på bål när de sade att ´Alî bin Abî Tâlib är en gud. Detsamma påstås av dessa som dyrkar Shamsân och andra.

Hur kan det komma sig att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enades om att strida mot dessa människor? Tror ni att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enas om att strida mot någon som inte förtjänar det? Tror ni att de enas om att anse någon vara otrogen om denne inte förtjänar det? Det är omöjligt. Tror ni att det inte skadar att tro på Tâdj till skillnad från ´Alî bin Abî Tâlib?