74. Alla Allâhs skrifter är Hans tal

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 82

Ashâ´irah menar att Qur’ânen är ett uttryck av Allâhs tal. Enligt dem uttryckte Djibrîl själv de betydelser han fått ta del av från Allâh varefter han förkunnade dem till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Kullâbiyyah menar att Qur’ânen är en återberättelse av Allâhs tal. Faktum är att Qur’ânen är Allâhs tal. Alla uppenbarade skrifter är Allâhs tal, både de som är kända vid namn och de som inte är det. Tora, Evangeliet, Psaltaren, Ibrâhîms skrift, Mûsâs skrift och Qur’ânen är alla Allâhs (´azza wa djall) tal. Alla dessa skrifter frånsett Qur’ânen var Allâhs tal innan de blev förvrängda.