73. Vilken vers var den sista som uppenbarades från Qur’ânen?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 144

Fråga 73: Vilken vers var den sista som uppenbarades från Qur’ânen?

Svar: Enligt al-Barâ’ bin ´Âzib var det:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ

”DE BER dig om ett utslag. Säg: ”Allâh klargör för er vad som gäller om någon dör utan att efterlämna arvingar i rätt uppstigande eller nedstigande led.”1

Enligt ´Umar var versen om ränta den sista vers som uppenbarades.

Enligt Ibn Shihâb var versen om ränta och versen om lån de sista verser som uppenbarades. Ibn ´Abbâs sade:

”Det sista som sändes ned från Qur’ânen var:

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

”Och frukta den Dag då ni skall föras åter till Allâh! Då skall var och en fullt ut erhålla den lön som han förtjänat, och ingen skall lida orätt.”2

Detsamma sade Abû Sa´îd al-Khudrî. Ibn ´Abbâs sade:

”Den steg ned trettioen dagar innan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog.”

Sa´îd bin Djubayr sade samma sak om den sistnämnda versen och lade dit:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde nio dagar till efter att den sänts ned. Därefter dog han en måndag när två dagar av Rabî´ al-Awwal återstod.”3

Förmodligen började inledningen av ränteversen och slutet av lånversen sändas ned samtidigt – och Allâh vet bättre.

14:176

22:281

3Tafsîr Ibn Abî Hâtim (2/554).