73. Underkastade Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 81-82

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

70 – Vi anser att Allâh har tagit Ibrâhîm till Sin förtrogne vän och att Han talade med Mûsâ ett verkligt tal. Vi tror på det, bekräftar det och underkastar oss det.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör det Allâh (´azza wa djall) sade om Ibrâhîm och Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam):

وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

Ibrâhîm, som Allâh utvalde till Sin förtrogne.”1

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”2

Ibrâhîm är alltså Allâhs förtrogne vän. Förtrogenhet har en högre nivå än kärlek. Även Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs förtrogne vän. De är alltså två stycken. Därtill talade Allâh med Mûsâ ett verkligt tal som tillkommer Hans väldighet och majestät. Allâh (´azza wa djall) berättade för oss:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”

och:

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom.”3

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på det bestämt utefter Qur’ânen och Sunnah. De bekräftar det utan tvivel eller tvekan och underkastar sig Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Det gör emellertid inte Ahl-ul-Bid´a som är vilsna när det kommer till Allâhs namn och egenskaper. Djahmiyyah förnekar alla Allâhs namn och egenskaper. Mu´tazilah förnekar egenskaperna, däribland Allâhs tal. De säger att Allâhs tal är skapat och att Qur’ânen är skapad. Till följe i sakfrågan har de vilsna Ashâ´irah, Mâturîdiyyah och Kullâbiyyah som menar att Allâhs tal upprätthålls av Hans essens och utgörs varken av bokstäver, ljud eller uttal. De bygger sitt resonemang på att bokstäver, ljud och uttal fordrar antropomorfism (التجسيم), det vill säga att Allâh har en kropp. Enligt dem är det liknelse. Sålunda påstår de att de frigör Allâh bokstäver, ljud och uttal eftersom de allesammans är skapade. Till följd därav säger de att Allâhs tal upprätthålls av Hans essens. Så säger Ashâ´irah, Mâturîdiyyah och Kullâbiyyah. De är mildare än Mu´tazilah som säger att hela Allâhs tal är skapat; dess bokstäver, uttal och betydelser. Dessa grupper har förfelat och bara skadat sig själva. Ashâ´irah borde inte husera denna osunda dogm då de är den sekt som är närmast de sanningsenliga. De har folk som tolkar Qur’ânen, förklarar Sunnah och andra vetare. Men de har dessvärre förfelat och farit vilse i denna sakfråga.

14:125

24:164

37:143