73. Tashahhuds formuleringar – Ibn ´Abbâs formulering

2 – Ibn ´Abbâs Tashahhud. Ibn ´Abbâs sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde oss Tashahhud liksom han lärde oss [ett kapitel ur] Qur’ânen. Han sade:

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، [ال]سلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، [ال]سلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و [أشهد]أن محمداً رسول الله

”Högaktningen, välsignelserna, bönerna och det goda tillkommer Allâh1. Må fred[en], Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet! Må fred[en] vara med oss och med Allâhs rättfärdiga slavar. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och [jag vittnar] att Muhammad är Allâhs sändebud.”

I en annan rapportering står det:

و أن محمداً عبده و رسوله

”… och att Muhammad är Hans slav och sändebud.”2

1an-Nawawî sade: ”Hadîthen betyder att högaktningen och allt därefter tillkommer Allâh (ta´âlâ) allena och ingen annan.”

2Muslim, Abû ´Awânah, ash-Shâfi´î och an-Nasâ’î.