73. Kvinnans ologiska klädsel utomhus

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 119-120

Det andra villkoret är att ett ytterplagg inte får vara förskönat i sig. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som kan vara synligt…”1

Generaliseringen i versen täcker även kvinnans ytterkläder som drar åt sig mäns blickar. Det intygas av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

”Och stanna i ert hem och dra inte uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden.”2

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Fråga inte om tre personer3: Mannen som lämnar samlingen, trotsar sin ledare och därav dör trotsigt, slaven som rymmer från sin ägare och kvinnan vars man är frånvarande efter att ha försett henne med det jordiska och sedan klär sig iögonfallande och stökar omkring när han är borta.”4

Iögonfallande betyder att kvinnan avslöjar sin försköning, skönhet och annat som måste täckas och väcker mannens lust5. Syftet med ytterplagget är ju att kvinnan ska täcka sin skönhet. Då är det naturligtvis helt ologiskt att hon tar på sig något som förskönar henne.

124:31

233:33

3Det vill säga på grund av deras undergång.

4al-Hâkim och Ahmad via Fadhâlah bin ´Ubayd. Dess berättarkedja är autentisk. I sin ”al-Djâmi´” as-Suyûtî tillskrev den al-Bukhârîs ”al-Adab al-Mufrad”, Abû Ya´lâ, at-Tabârânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân”. al-Hâkim sade:

”Den är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor. Mig veterligen saknar den brist.”

adh-Dhahabî höll med. Ibn ´Asâkir sade att den är god i ”Madh-ut-Tawâdhu´”.

5Så står det i ”Fath-ul-Bayân” (7/274). Därefter sade han:

”En annan förklaring är svajig, svängig och prövande gångstil. Den åsikten är mycket svag och den första är bättre.”