73 – Kapitel 12 – Följeslagarna stred mot den som lyfte upp en skapelse till en profets nivå

Det kan även sägas: ”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare stred mot Banû Hanîfah trots att de blev muslimer med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, kallade till bön och bad.”
                     

Förklaring

Detta är ett tredje svar. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) stred mot Musaylamah och hans anhängare. De förklarade deras egendomar och liv lovliga att tagas, trots att de vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans tjänare och sändebud. De kallade till bön och förrättade bönen. Däremot lyfte de upp en viss individ till profetnivå. Vad skall man då säga om den som lyfter upp en viss individ till himlarnas och jordens Allsmäktige? Har inte han mer rätt att dömas för otro än den som lyfter upp en skapelse till en annan skapelses nivå? Detta är klart och tydligt. Dock är det precis som Allâh (ta´âlâ) sade:

”På så sätt förseglar Allâh hjärtan hos dem som inte vet.” (30:59)