73. Har alltid vetat allting

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 125

Dessutom har Allâh alltid vetat och sett Sin skapelse. Hans (djalla wa ´alâ) ord:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ

”Helt visst skall Vi sätta er på prov så att Vi känner de bland er som vill sträva och kämpa och de tålmodiga och uthålliga.”1

åsyftar Hans kunskap om något aktuellt och befintligt. I övrigt visste Han vad de skulle göra innan de blev till. Han har skrivit ned allt som ska vara. Han visste vad som skulle hända innan de var skapade, Han kände till deras tillstånd innan de fanns, Han kände till deras handlingar innan de existerade. Han (subhânahu wa ta´âlâ) visste allt innan skapelsen kom till. Hans kunskap företräder allting. Alltså syftar den ovanstående versen på befintliga handlingar på jorden. Det vill säga att efter att Allâh alltid har vetat dessa handlingar, ska Han nu också ha vetskap om handlingarna utförda på jorden.

147:31