73. Hadîth ”Allâh och Hans sändebud förbjuder er tamåsnekött…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/76)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

28 – Han (radhiya Allâhu ´anh) sade också:

På Khaybar-dagen befallde Allâhs sändebud Abû Talhah att ropa ut: ”Allâh och Hans sändebud förbjuder er tamåsnekött; det är orent!”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att på Khaybar-dagen befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den högröstade Abû Talhah (radhiya Allâhu ´anh) att ropa ut bland människorna:

Allâh och Hans sändebud förbjuder er tamåsnekött; det är orent!”

Det vill säga att ni inte får lov att äta tamåsnekött. I samma veva förklarade han orsaken och sade att ”det är orent”.

På Khaybar-dagen erhöll människorna stora mängder åsnor i krigsbyte varvid de började slakta dem och tillaga dem. Där och då, det vill säga innan köttet hunnit bli tillagat, förbjöd Allâh (´azza wa djall) den sortens kött varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Abû Talhah att förkunna det ovannämnda för människorna. Grytorna vändes uppochned och tvättades. Köttet hade numera blivit vidrigt och orent, efter att det hade varit rent och lovligt. Tamåsnor är alltså orena; deras urin är oren, deras spillning är oren, deras blod är orent och dess kött är orent.

1al-Bukhârî (5208) och Muslim (1940).