73. al-Qummîs tionde förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade när han förklarade versen:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

”Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. – Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje.”1

”Min fader berättade för mig, från Sulaymân ad-Daylamî, från Abû Basîr, från Abû ´Abdillâh som sade: ”På Domedagen kommer Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att bli kallad varefter han får kläder och ställs till höger om tronen. Därefter kommer Ibrâhîm (´alayhis-salâm) att bli kallad varefter han får vita kläder och ställs till vänster om tronen. Därefter kommer de troendes ledare ´Alî att bli kallad varefter han får kläder och ställs till höger om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter kommer Ismâ´îl (´alayhis-salâm) att bli kallad varefter han får vita kläder och ställs till vänster om Ibrâhîm. Därefter kommer al-Hasan att bli kallad varefter han får kläder och ställs till höger om de troendes ledare. Därefter kommer al-Husayn att bli kallad varefter han får kläder och ställs till höger om al-Hasan. Därefter kommer imamerna att bli kallade varefter alla får kläder och ställs till höger om varandra. Därefter kommer Shî´ah att bli kallade varefter de ställer sig framför dem. Därefter kommer Fâtimah och hennes kvinnor från hennes avkomma och anhängare att bli kallade varefter de inträder paradiset utan att betala räkenskap. Därefter ropar en röst från tronen och maktens och den högsta horisontens Herre: ”En sådan förträfflig fader du har, Muhammad, i Ibrâhîm. En sådan förträfflig broder du har i ´Alî bin Abî Tâlib. Så förträffliga barnbarn du har i al-Hasan och al-Husayn. Ett så förträffligt foster du har i Muhsin. Så förträffliga renläriga imamer du har i din avkomma. Så förträffliga anhängare du har i dina anhängare. Helt säkert är det Muhammad, hans utsedde, hans barnbarn och imamerna från hans avkomma som är de segrande.” Därefter tas de in i paradiset.”2

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna väldiga lögn. Titta bara på den här lögnen! ´Alî, imamerna och Râfidhah är till höger om tronen medan bara Ibrâhîm och Ismâ´îl är till vänster om den.

Var är Ibrâhîms avkomma och Ishâq, Ya´qûb, Yûsuf, Mûsâ, Dâwûd, Sulaymân, ´Îsâ och andra israeliska profeter? Var är alla andra profeter och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam)? Var är Muhammad och Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam)? Var är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) döttrar? Var är resten av Banû Hâshim? Var är resten av ´Alîs avkomma?

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs anhängare och kvinnor skall till paradiset medan Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och hustrur skall till helvetet. Eller rättare sagt att Ibn Saba’s elever – det vill säga Râfidhah Bâtiniyyah – skall till paradiset medan Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare skall till helvetet. Må Allâh förbanna de orättfärdiga som lockar från Allâhs väg, får den att framstå som krokig och ljuger om Allâh!

13:185

2Tafsîr al-Qummî (1/128).