72. Vilken hel sura var den sista som uppenbarades från Qur’ânen?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 143

Fråga 72: Vilken hel sura var den sista som uppenbarades från Qur’ânen?

Svar: ´Abdullâh bin ´Amr sade:

”Det sista som uppenbarades av Qur’ânen var surorna ”al-Mâ’idah” och ”al-Fath”.”1

Det vill säga:

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

”DÅ Allâhs hjälp kommer med segern.”2

Detsamma sade ´Â’ishah om ”al-Mâ’idah”.3

Det samma sade Ibn ´Abbâs om:

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

”DÅ Allâhs hjälp kommer med segern.”4

al-Barâ’ bin ´Âzib sade:

”Den sista sura som uppenbarades var ”Barâ’ah”.”5

1at-Tirmidhî (3063). God berättarkedja enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3063).

2110:1

3al-Hâkim (2/311).

4at-Tirmidhî (3063). God berättarkedja enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3063).

5al-Bukhârî (4654) och Muslim (1618).