72. Tashahhuds formuleringar – Ibn Mas´ûds formulering

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde följeslagarna olika typer av Tashahhud:

1 – Ibn Mas´ûds Tashahhud. Ibn Mas´ûd sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i min hand med sina båda händer och lärde mig Tashahhud liksom han lärde mig ett kapitel ur Qur’ânen:

التحيات لله، و الصلوات و الطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.

”Högaktningen, bönerna och det goda tillkommer Allâh. Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet! Må fred vara med oss och med Allâhs rättfärdiga slavar [när han säger så berörs alla rättfärdiga slavar i himlen och på jorden av det]. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.”

Så sade vi när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde bland oss. Efter att han hade dött sade vi:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.”1

1al-Bukhârî, Muslim, Ibn Abî Shaybah (2/90/1), as-Sarrâdj och Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/258). Den nämns i ”al-Irwâ’” (321). Ibn Mas´ûds ord ”Så sade vi när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde bland oss. Efter att han hade dött sade vi:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.””

betyder att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) sade i första Tashahhud under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet!”

Efter att han hade dött ändrade de på formuleringen och sade:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.”

Det måste ha skett enligt överenskommelse med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den teorin stöds även av att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) lärde ut Tashahhud i form av:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.” (as-Sarrâdj i ”al-Musnad” (2/1/9) och al-Mukhallas i ”al-Fawâ’id” (1/54/11) med två autentiska berättarkedjor via henne)

Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade:

”Detta tillägg tyder tillsynes på att de sade:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet!”

medan han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) levde. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog talade de i tredje person och sade:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.””

Ibn Hadjar sade också:

”as-Subkî sade i ”Sharh-ul-Minhâdj” efter att ha nämnt det här tillägget hos Abû ´Awânah: ”Om detta är autentiskt från följeslagarna så betyder det att det inte är obligatoriskt att tilltala profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter att han har dött. I så fall kan det sägas:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.””

Det är tvivelsutan autentiskt och jag har hittat en andra stark rapportering som vittnar om det. ´Abdur-Razzâq sade: Ibn Djuraydj underrättade mig: ´Atâ’ underrättade mig att följeslagarna brukade säga under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet!”

Efter att han hade dött sade de:

السلام على النبي

”Må fred vara med profeten.””

Berättarkedjan är autentisk. Sa´îd bin Mansûr har dock rapporterat via Abû ´Ubaydah bin ´Abdillâh bin Mas´ûd från sin fader att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde dem Tashahhud. Efter att ha nämnt formuleringen sade Ibn ´Abbâs: ”Vi brukade säga under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet!”

Då sade Ibn Mas´ûd: ”Så har vi lärt oss och så lär vi ut.”

Det verkar som att Ibn ´Abbâs sade så i forskande syfte och att Ibn Mas´ûd inte refererade till honom. Abû Ma´mars rapportering [hos al-Bukhârî] är emellertid mer autentisk eftersom Abû ´Ubaydah hörde aldrig något från sin fader. Alltså är berättarkedjan fram till honom svag.”

Flera forskande lärda, däribland al-Qastalânî, az-Zarqânî och al-Luknawî, har citerat Hâfidh Ibn Hadjars ord med nöje utan att protestera. Referera till originalet för ytterligare studier kring ämnet.