72. Lovlig och olovlig vinäger

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/75)

När något blir alkoholiskt börjat innehållet jäsa och få slagg. Är det tillåtet att göra sprit till vinäger såtillvida att vi tillsätter spriten med tillsatser som häver spriten och dess rus? Enligt denna hadîth är det inte tillåtet. Så vad gör man med innehållet då? Man häller ut det. Men om spriten blir till vinäger av sig själv utan behandling, är den både lovlig och ren. Författaren (rahimahullâh) tog med denna hadîth för att klargöra borttagning av orenheter och anammade majoritetens åsikt som gör gällande att spriten är oren. Den korrekta åsikten är som sagt att spritens orenhet inte är materiell ehuru den tvivelsutan är förbjuden – och Allâh vet bättre.