72 – Hidjrah är att flytta från ett otroget land till islamiskt land

Hidjrah är att flytta från ett otroget land till islamiskt land.

 


FÖRKLARING

 

Språkligt betyder Hidjrah ”att lämna något”. Vad berör den föreskrivna definitionen, sade Shaykhen:

”Hidjrah är att flytta från ett otroget land till islamskt land.”

Ett otroget land är ett land i vilket otrogna ceremonier etableras till skillnad från islamiska som böneutrop, förrättning av bön i samling, högtider och fredagsbönen på ett allmänt och omfattande sätt. Med ”ett allmänt och omfattande sätt” utesluts de begränsade islamiska ceremonierna som praktiseras av muslimska minoriteter i de otrogna länderna. Dessa länder anses inte vara islamiska bara för att det finns islamiska ceremonier i dem. Vad gäller ett islamiskt land, är det ett land i vilket dessa islamiska ceremonier upprätthålls på ett allmänt och omfattande sätt.