72. De troendes belöning i paradiset

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 57

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ska mångdubbla Sina troende slavars belöningar.

FÖRKLARING

På Domedagen ska Allâh avlöna Sina slavar för deras handlingar:

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

”Din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.”1

Alla kommer att få sin lön; de som gjort gott belönas därefter, och de som gjort ont belönas därefter. De goda handlingar som de troende erhöll i jordelivet kommer att mångdubblas tack vare Allâhs favör:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”2

En god handling kommer att belönas alltifrån tiofaldigt till sjuhundrafaldigt och bara Allâh vet hur mycket mer. Detta hör till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) favör.

De som har syndat utan att falla i avguderi eller otro kan dömas till straff utifrån sina synders storlekar. Det är också möjligt att Allâh förlåter dem för dem. Dygden gäller emellertid bara de troende. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”3

Med andra ord förlåter Han den Han vill som inte avgudade. Alla andra synder kan antingen förlåtas eller också medföra straff i helvetet. Därefter förs de straffade ut ur helvetet och släpps in i paradiset. Detta är vad som gäller stora synder så länge de inte är avguderi.

118:49

26:160

34:48