72. Bara där finns enighet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 108

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

124 – Vi tror inte på siare, slagrutemän eller någon annan som påstår något som går emot Qur’ânen, Sunnah och samfundets samstämmighet.

125 – Vi anser att enighet är sanning och korrekt, medan splittring är avvikelse och straff.

FÖRKLARING

Enighet är det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde. Dessa är Räddade gruppen, Ahl-ul-Hadith och alla andra, däribland rättsskolornas anhängare, som rättar sig efter dem.