71. Vad hette profetens allmoseindrivare?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 143

Fråga 71: Vad hette profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmoseindrivare?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade al-Muhâdjir bin Abî Umayyah till San´â’ varpå al-Aswad al-´Ansî angrepp honom och Banû Asad.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Mâlik bin Nuwayrah för att indriva allmosor från Banû Handhalah, varefter Banû Sa´ds allmosor fördelades bland az-Zarbaqân bin Badr och Qays bin ´Âsim.

al-´Alâ’ bin al-Hadhramî skickades till Bahrain.

´Alî bin Abî Tâlib skickades till Nadjrân, både för att indriva allmosor och skyddsskatter.